Niniejszy Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, na jakich Sprzedawca oraz Klienci będą zawierać umowy sprzedaży towarów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez stronę internetową Sprzedawcy działającą pod adresem www.tkaniny-kupony.pl, jak również zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pomocą wskazanej powyżej strony internetowej.

DEFINICJE 

Sprzedawca, Administrator, Administrator danych osobowych – BINASSI z  siedzibą  przy ulicy Dolna 15, 00-773  Warszawa , wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez CEIDG,  posługująca się numerem NIP 6342627337. 

Sklep – sklep internetowy, który działa pod adresem www.tkaniny-kupony.pl  i prowadzi na terenie Polski sprzedaż wysyłkową Towarów znajdujących się w jego aktualnej ofercie, którego właścicielem jest Sprzedawca.

Siedziba Sklepu internetowego - BINASSI 00-773 Warszawa ul. Dolna 15

Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem www.tkaniny-kupony.pl

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie  i dokona jego wysyłki w sposób wybrany przez Klienta.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.tkaniny-kupony.pl jest firma BINASSI, zwana dalej Sprzedawcą.
 • Dane adresowe:
  BINASSI
  ul.Dolna 15 00-773 Warszawa 
 • Mail: hello@tkaniny-kupony.pl; telefon 22 828 48 84 

ZAMÓWIENIA

 • Zamówienia przyjmowane są poprzez system zamówień na stronie sklepu www.tkaniny-kupony.pl, poprzez email  lub telefon.
 • Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w przypadku zamówień płatnych przelewem – po wpłynięciu środków na konto, a w przypadku zamówień płatnych poprzez system płatności elektronicznych – po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu płatności. Zamówienia płatne przy odbiorze, realizowane są po wpłynięciu. 
 • Zamówienie, które składa Kupujący musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu faktury VAT lub paragonu z numerem NIP), adres dostawy, numer telefonu.
 • Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie.
 • Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w ciągu max. 12 godzin  od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego .
 • Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę zostanie potwierdzone drogą mailową.
 • W przypadku niedokonania płatności w przeciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia z opcją przedpłaty, Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia.
 • W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem obsługa sklepu skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 • Ceny towarów oferowanych w sklepie www.tkaniny-kupony.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 • Do zakupionych towarów standardowo generowany jest paragon fiskalny, w przypadku chęci otrzymania paragonu z numerem NIP lub faktury VAT, Klient zobowiązany jest do podania danych w momencie dokonywania zakupów. Nie ma możliwości wystawienia faktury VAT po czasie do istniejącego już paragonu bez numeru NIP. 

DOSTAWA I PŁATNOŚCI

 • Zamówione towary są dostarczane do Kupujących na terenie całego kraju oraz za granicą za pośrednictwem paczkomatów Inpost bądź firmy kurierskiej .
 • Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w trakcie składania zamówienia.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru, powstałe z winy firmy kurierskiej bądź Inpost.
 • Płatności można dokonywać standardowym przelewem bankowym, bądź za pośrednictwem serwisów płatności elektronicznych Płatności Shoper, Payu i Przelewy24.pl

ZWROTY I REKLAMACJE

 • Wszystkie towary zakupione w BINASSI objęte są pełną gwarancja na równi z innymi formami sprzedaży.
 • Jeżeli kupujący dokonuje zakupu jako przedsiębiorca lub w imieniu przedsiębiorstwa, nie dotyczą go uprawnienia konsumenta określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz.827).
 • W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Klienta płatności, z wyjątkiem kosztów dostawy zamówienia - niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 • Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 • Warunkiem pozytywnego przyjęcia zwrotu jest pozostawanie towaru w stanie kompletnym i nie pogorszonym. (obecność plomby i metki w przypadku kuponów)
 • Zwracany towar należy odesłać wraz z otrzymanym paragonem fiskalnym.
 • Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 • W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować:

  tkaniny-kupony.pl

  ul. Dolna 15 00-774 Warszawa 

  e-mail: hello@tkaniny-kupony.pl
  telefonu: 22 828 48 84
  (od poniedziałku do piątku, od 09.30 do 15.30) 

  Informacja powinna stanowić decyzję o odstąpieniu od umowy przez złożenie oświadczenia (listownie lub w drodze korespondencji email). W tym celu możesz skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.  W celu zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, należy nadać oświadczenie dotyczące odstąpienia przed upływem terminu do jego złożenia. Na wskazany adres poczty elektronicznej prześlemy bez zbędnej zwłoki potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przedłożonego zgodnie z zawartymi powyżej informacjami.
 • W przypadku reklamacji produkt należy odesłać z otrzymanym dowodem zakupu (faktura lub paragon). Do przesyłki należy dołączyć opis wady produktu.  

 • Podstawą reklamacji nie może być kolor ani struktura tkaniny, a wyłącznie wady takie jak skazy, odbarwienia, uszkodzenia.  

 • Jeżeli zostanie stwierdzona wada a nie będzie możliwa wymiana produktu na nowy nastąpi zwrot kosztów.
 • Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach opisów, cen, czy parametrów technicznych towarów - potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia.
 • W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy BINASSI.

 • Zarejestruj

Zakładanie nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło